3D-Scanner

 

3dscaner2

Ortodontická laboratoř Queen´s smile jako první v České republice využívá 3D technologii pro ortodoncii. Naše firma využívá scanner R900 3D od jedné z největších společností na trhu těchto technologií – společnosti 3Shape.

Tato unikátní metoda, kterou čeká velká budoucnost, patří mezi nejmodernější způsoby rovnání zubů. Technologie spočívá v přenesení dat z otisku, sádrového modelu nebo přímo z úst pacienta do softwaru, který data zpracuje a přenese je do digitální 3D podoby. Poté jsou data zpracována zubním technikem, který po konzultaci s lékařem posune jednotlivé zuby do co nejideálnějšího postavení. Následně jsou data poslány do 3D tiskárny, kde se zhotoví nový pracovní model, na který se z plastové dlahy zhotoví tzv neviditelné rovnátko.

Tato neviditelná rovnátka Invisalign jsou plastové dlahy (podobné například nosičům na domácí bělení zubů), které se nosí postupně na zubech. Jednotlivé dlahy se postupně podle určeného pořadí mění zhruba po 2-4 týdnech. Počet fólii je individuální, záleží na rozsahu vady.

 

Ukázka rovnání:

Pro otáčení 3d modelu stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte. Pro přiblížení a oddálení použijte kolečko myši.

Před:Po:

 

Informace pro odborníky

Ortodontická laboratoř Queen´s smile jako první v České republice využívá CAD/CAM (3D) technologii pro ortodoncii. Jedná se o produkt jedné z největších společností na poli CAD/CAM technologií, společnost 3Shape.
Naše firma využívá laboratorní scanner 3SHAPE R9003D, který umožňuje skenování otisků nebo modelů s přesností 5-8 μm a jejich přenesení do elektronické 3D podoby během cca 30 vteřin. Laboratorní software komunikuje také s intraorálními ordinačními scannery. Takto získaná data se dají využít k:

• vytvoření digitálních dokumentačních modelů ve 3D.

 

 

• analýze daného případu (Bolton analysis, Korkhaus analysis, space analysis, překus a předkus…),

 

 

• k posunům jednotlivých nebo skupin zubů do ideálního postavení a následné zhotovení neviditelných rovnátek.

 

 

• drobným korekturám po recidivách
• úpravě defektů
• terciálnímu stěstnání
• přípravě na protetickou léčbu
• vytvoření reportu ke každému případu (obsahuje výsledky analýz, hodnoty posunů zubů, fotky a údaje o pacientovi)

 

 

• porovnání stavu před léčbou x po léčbě,

 

 

• sloučení CT/CBCT dat, RTG snímků a fotografií s 3D modely,

 

 

• výrobě tzv. splintů pro čelistní operace,

 

 

• výroba a návrhy rovnátek